Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawy Prawne

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Instrukcja kancelaryjna, zarządzenie nr 3

Jednolity rzeczowy wykaz akt Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

Zarządzenie Nr 5/2024

Zarządzenia 2023r.

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu z dnia 29 września 2021r. z instrukcją

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu z dnia 15 stycznia 2021r

Uchwała Nr XXIX

Przedmiot Działalności

Podstawy Prawne

Regulaminy

Instrukcje