Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawy Prawne

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Status prawny

Samorządowy Żłobek jest jednostką organizacyjną gminy Międzylesie prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Samorządowy Żłobek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Samorządowy Żłobek w Międzylesiu i nadania jej statutu / przyjętego uchwałą
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 marca 2018r./;
4) innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /z późn.zmianami/;

Załączniki:

PDFUCHWAŁA NR XXXVIII 212 2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU.pdf (720,04KB)
PDFSTATUT SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W MIĘDZYLESIU.pdf (305,55KB)
PDFRegulamin Organizacyjny Samorządowego Żłobka w Międzylesiu.pdf (1,16MB)
PDFZarządzenie Nr 6 2019 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu.pdf (1,28MB)