Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot Działalności

Przedmiot działalności

Żłobek jest placówką Samorządową, która działa od 1 października 2018r.
Samorządowy Żłobek w Międzylesiu powstał dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Maluch+” 2018 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Pomieszczenia na żłobek zaadaptowane zostały w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu.
Naszym atutem jest to, że nie jesteśmy dużym żłobkiem, wręcz kameralnym z maksymalną ilością 15 miejsc dla maluchów.
Obiekt spełnia wszystkie kryteria w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, a  w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych .
Misja naszej placówki to:
•    Stwarzanie dzieciom bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia.
•    Zapewnianie dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
•    Zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych.

Zadaniem naszej placówki jest w szczególności:
•    zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
•    zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
•    troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
•    troska o rozwój umysłowy dzieci, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
•    kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
•    rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia,
•    wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w jego wychowaniu,
•    zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,
•    przestrzeganie zasad epidemiologicznych.