Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wytyczne i informacje dla rodziców

Wskazówki Żłobku

 

Przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do żłobka rodzice zobowiązani są dostarczyć:

zaświadczenie właściwego lekarza o konieczności stosowania u dziecka diety, ze wskazaniem jej rodzaju.

 

Zaświadczenie takie proszę załatwić przed samym przyjściem dziecka do Żłobka.

______________________________________________
 

Na pierwszy dzień przyjęcia dziecka do żłobka tj. 1 września należy przygotować :

 

 1. Do szafki dziecka:

 

 1. obuwie zmienne,
 2. zapasowe ubranka -  na zmianę (nie zakładać dziecku body),
 3. pampersy (nie pieluchomajtki),
 4. smoczki w pojemnikach podpisane(jeżeli dziecko używa),
 5. woreczki foliowe na brudne ubranka,
 6. chusteczki nawilżane 1 opakowanie miesięcznie.
 1. Podpisać Umowę na pobyt dziecka w żłobku (u dyrektora) -jeżeli jeszcze nie jest podpisana.
 2. Podpisać dokumenty niezbędne do przetwarzania danych osobowych(zgodnie z RODO).

Jednocześnie zobowiązując się do odebrania dziecka w ciągu 30 min od informacji telefonicznej:  (na podstawie Procedury podania leku w żłobku).

 

 

 

P R O S I M Y  również

 

 1. Przedstawiać zaświadczenie lekarskie w sytuacji kiedy dziecko było odesłane z temperaturą, po chorobie jak również po dłuższej nieobecności w placówce związanej również z chorobą.
 2. Zwracać uwagę na czystość, krótko obcięte paznokcie.
 3. Nie zakładać odzieży z cekinami i innymi ozdobami, które mogą ulec oderwaniu, co grozi połknięciem przez dziecko lub włożeniem do ucha lub nosa.
 4. Bezwzględnie nie zakładać dziecku biżuterii !!!!! (kolczyki, bransoletki).
 5. Przekazywać na bieżąco informacje o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka podczas oddawania dziecka pod opiekę opiekunki(np. czy dziecko spało w nocy, czy zjadło przed wyjściem, czy otrzymało jakieś leki).
 6. Na bieżąco aktualizować numery telefonów rodziców, opiekunów.
 7. Podawać telefonicznie informacje o wystąpieniu choroby zakaźnej (ospa wietrzna, różyczka itp.).

 

 Jednocześnie informujemy:

 1. W żłobku pielęgniarka, opiekunki nie podają dzieciom żadnych leków z wyjątkiem Paracetamolu doraźnie w razie gorączki.

 

 1. W żłobku realizowane są diety podstawowe oraz diety eliminacyjne w oparciu o zaświadczenie od lekarza specjalisty. Lekarz określa rodzaj diety oraz listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych, a nie rodzic. Nie ma możliwości realizowania diet eliminacyjnych TYLKO w oparciu o prośbę /oświadczenie/ rodziców. Rodzaj i ilość produktów należy konsultować z pielęgniarką żłobka. Wszystkie uwagi zostaną uwzględnione przez osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w żłobku.

 

Opieka i oświata zdrowotna

          W zakresie działań profilaktyki zdrowotnej nad dzieckiem żłobek od dnia 01.10.2023 r. zapewnia fachową opiekę pielęgniarską, którą w naszej placówce sprawuje licencjonowana pielęgniarka.

       

 

Pielęgniarka w żłobku odpowiedzialna jest za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukację i oświatę zdrowotną:

 • nadzoruje i odpowiada za przestrzeganie procedur i  reżimu sanitarnego w czasie  zapobiegania, przeciwdziałania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • prowadzi obserwacje czystości, postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia,
 • nadzoruje stan higieniczny dzieci kształtując prawidłowe nawyki higieniczne,
 • kontaktuje się z rodzicami w przypadku zachorowania dziecka,
 • nadzoruje pracę w kuchni, zwraca baczną uwagę na prawidłowe i zróżnicowane żywienie, szczególnie niemowląt i dzieci będących na dietach eliminacyjnych oraz czuwa nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci,
 • prowadzi apteczkę żłobka,
 • prowadzi obowiązującą dokumentację  dzieci,
 • odpowiada za aktualizację książeczek zdrowia pracowników oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do badań profilaktycznych,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,
 • współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji, żywienia i wychowania dzieci w domu i żłobku,
 • czuwa nad zasadami reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, wdrażając profilaktykę zakażeń wewnątrzzakładowych.

Ważną rolą pielęgniarki jest również edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych. 

 

DRODZY RODZICE 

 

Przez wzgląd na bezpieczeństwo i dobro dzieci warto przestrzegać pewnych zasad. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do żłobka zdrowego dziecka. Nie należy przyprowadzać dzieci, które:

 • są przeziębione lub chore,
 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
 • mają inne objawy, znamiona przeziębienia lub choroby.

 

Przeziębienie powstałe w czasie pobytu dziecka w żłobku

Jeżeli opiekunka stwierdzi, że dziecko przebywające w żłobku źle się czuje, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym rodziców.Po otrzymaniu takiej informacji rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru dziecka, jeżeli opiekunka stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.

Dziecko a choroba

Na terenie żłobka znajdują się apteczki wyposażone w artykuły pierwszej pomocy dla dzieci, zestaw plastrów i bandaży, termometr elektroniczny.Gwarantujemy również obecność pielęgniarki, która udzieli Dziecku pierwszej pomocy w razie nagłego zachorowania. Należy jednak pamiętać, że jest to pomoc absolutnie podstawowa.W przypadku choroby dziecka bezzwłocznie informujemy Rodzica o zaistniałej sytuacji i prosimy o jak najszybsze odebranie Maluszka ze żłobka.Zatrudnione w naszym żłobku nianie potrafią udzielić pierwszej pomocy. Zostały także przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy.

Posyłając dziecko do żłobka , musisz liczyć się z tym, że dziecko częściej będzie się przeziębiać i "łapać" różne infekcje. To dlatego, że o "wymianę zarazków" u dzieci bardzo łatwo, tym bardziej, że pogarszająca się pogoda także sprzyja rozwojom chorób.

Przeciętne dziecko powyżej drugiego roku życia choruje 6-7 razy w roku na infekcje przeziębieniowe – to prawie nie do uniknięcia.

Ważnie jest zadbanie, aby nie występowały u niego w tym okresie niedobory witamin, minerałów i podstawowych składników odżywczych.

Dlatego, też  będziemy opracowywać dla Państwa nowe tematy związane z różnymi chorobami występującymi u dzieci w trakcie uczęszczania do żłobka.

 

Wyjścia na spacer

Na spacer wychodzimy codziennie, z wyjątkiem wyjątkowo niesprzyjającej aury: silnego wiatru, deszczu, deszczu ze śniegiem i temperatury poniżej -10 C, bądź gdy podłoże placu zabaw jest bardzo mokre czy śliskie.