Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o płatnościach

O G Ł O S Z E N I E

 

Uchwałą Nr LII/302/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 września 2022r.

zmieniającą uchwałę Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka

w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej

wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu wprowadzono następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

,, Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu w wymiarze do 10 godzin dziennie

w wysokości 400,00 zł miesięcznie.”

 

Zmiana wysokości opłaty obowiązuje od dnia 1 listopada 2022r.

Załącznik:  Uchwała Nr LII/302/2022

PDFScan.pdf (352,85KB)