Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU W MIĘDZYLESIU W CZASIE PANDEMII COVID – 19

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA

W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU W MIĘDZYLESIU W CZASIE PANDEMII

COVID – 19

 

Drodzy rodzice!

 

W tym szczególnym trudnym czasie – pandemii COVID-19 pragniemy przypomnieć Państwu o zasadach postępowania w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu:

  1. Dzieci przyprowadzane są do żłobka do godz. 8.00 z zachowaniem zasad obowiązujących jak dotychczas, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji stanu zdrowia dziecka tzn. do żłobka przyprowadzamy wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kataru, kaszlu biegunki, wysypki czy objawów zapalenia spojówek.
  2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  3. Dziecko przyprowadza i odbiera ze żłobka tylko jedna zdrowa osoba.
  4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze żłobka zobowiązany jest do zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa, czyli tylko w maseczce ochronnej na nos i usta, oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  5. Przed wejściem do szatni żłobka rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręcew 1-ym pomieszczeniu płynem do dezynfekcji wg wytycznych na zamieszczonej instrukcji.
  6. W szatni może przebywać wyłącznie jedna osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko. W sytuacji, gdy w żłobku jest już rodzic z dzieckiem, należy poczekać na zewnątrz i wejść dopiero po jego wyjściu.
  7. Po przebraniu dziecka przez rodzica/opiekuna i pomiarze temperatury dziecko odbierane jest przez opiekuna. Zakazuje się przemieszczania do innych części żłobka . Rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do sali, oraz w ciągu dnia w przypadku niepokojących objawów.
  8. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
  9. W przypadku niepokojących objawów dziecko zostanie odizolowane do wyznaczonego miejsca /izolatki/, gdzie będzie oczekiwać na odebranie przez rodzica/opiekuna.