Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu z dnia 04 października 2021r.

Zarządzenie Nr 8/2021

Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

z dnia 04 października 2021r.

 

w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

Na podstawie:

 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 746).

wprowadzam zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samorządowego Żłobka w Międzylesiu wprowadzonego Zarządzeniem  Nr 1/2020 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu z dnia 07 stycznia 2020r.

 

§ 1

  1. § 18 ust 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. ,, wczasów pod gruszą” przysługuje pracownikowi i może być przyznane raz w roku, w ramach posiadanych środków.

  1. Załącznik Nr 8 do Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie:

/załącznik Nr 1 do zarządzenia/.

  1. Załącznik Nr 10 do Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie:

/ załącznik Nr 2 do Zarządzenia/.

  • 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021

z dnia 04 października 2021r.

 

 

TABELA DOPŁAT

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

do wypoczynku pracowników

Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

 

 

 

Średni miesięczny dochód na uprawnionego członka rodziny

w zł

 

Kwota dopłaty do osoby uprawnionej w zł

 

do 2 000,00 zł

 

 

400,00 zł

 

 

Powyżej 2 000,00

 

300,00 zł

 

 

 

 

  •  

Podpis pracownika upoważnionego do reprezentacji osób

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2021

z dnia 04 października 2021r.

 

 

 

TABELA DOPŁAT

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

do finansowego świadczenia z okazji Świąt Wielkanocnych

i Bożego Narodzenia pracowników

Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

 

 

 

Średni miesięczny dochód na uprawnionego członka rodziny

w zł

 

Kwota dopłaty do osoby uprawnionej w zł

 

do 2 000,00 zł

 

 

300,00 zł

 

 

Powyżej 2 000,00

 

200,00 zł

 

 

 

 

  •  

Podpis pracownika upoważnionego do reprezentacji osób

  •