Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólne informacje

Majątek

Samorządowy Żłobek jako jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Międzylesie, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy Międzylesie.

 

Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym”.

 

Plan finansowy Żłobka  zatwierdza Dyrektor Żłobka .

 

Działalność finansową Żłobek  realizuje w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

  

Żłobek  korzysta z powierzonego mienia w sposób zapewniający jego właściwe wykorzystanie, tj. zgodnie z właściwością, oraz społeczno – gospodarczym przeznaczeniem każdego składnika tego majątku. 


Samorządowy Żłobek w Międzylesiu:

  • prowadzi właściwe ewidencje,
  • przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi publikujemy dokumenty sprawozdania finansowego Samorządowego Żłobka w Międzylesiu za rok 2020: