Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu z dnia 15 stycznia 2021r

Zarządzenie Nr 5/2021

Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

z dnia 15 stycznia 2021r

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Żłobka w Międzylesiu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 28 września 2018r..

Na podstawie:

  1. art.21 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2021r. poz.75, z późn.zm.),

 

  1. Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXIX/155/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieckaw Samorządowym Żłobku w Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu zarządzamco następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Żłobka w Międzylesiu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu Nr 5/2018 z dnia 28 września 2018r.

§ 2

 

W załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ,, Umowa cywilno - prawna w sprawie zasad korzystania z usług Samorządowego Żłobka w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego 2, 57-530 Międzylesie” wprowadza się zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata życia, a w szczególnych przypadkach określonych w ustawie żłobkowej z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 75) do ukończenia czwartego roku życia, oraz ustalenia zasad odpłatności za opiekę zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/155/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia  29 stycznia 2021 r.

 

 

  1. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie ze żłobka, w tym:

  • opłaty stałej wynoszącej 350 zł
  • dziennej stawki za wyżywienie wynoszącej 10 zł

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2021r.

W załączniku:

DOCXum.cyw.-prawna 2021r..docx (17,63KB)